DANE OGÓLNE
Płeć:
Wiek:
Wykształcenie: Wyższe
Średnie
Inne
Jakie?:
Wykonywany zawód: pracownik biurowy
pracownik fizyczny
prywatny przedsiębiorca
gospodyni domu
student / uczeń
bezrobotny
Inne
Jakie?:
Model rodziny: osoba samotna
osoba w związku (partnerskim, małżeńskim)
Pytania
1) Czy poszukuje Pan/Pani informacji na temat zdrowego stylu życia?
2) Gdzie najczęśćiej spotyka się Pan/Pani z informacjami na temat zdrowego stylu życia?
Jakie?:
3) Gdzie według Pana/Pani powinno być najwięcej informacji dotyczących zdrowia i zdrowego stylu życia?
Jakie?:
4) Jak ocenia Pan/Pani jakość przekazywanych informacji na temat zdrowego stylu życia?
5) Jak ocenia Pan/Pani ilość przekazywanych informacji na temat zdrowego żywienia?
6) Czy przekazywane przez media informacje na temat zdrowego stylu życia są dla Pana/Pani zrozumiałe?
7) Jakie tematy z dziedziny stylu zdrowego życia uważa Pan/Pani za najciekawsze?
Zdrowe odżywianie się
Aktywność fizyczna
Profilaktyka zdrowotna
Relaks i rekreacja

*proszę uporządkować
1-najmniej ciekawy, 4-najbardziej ciekawy
8) Czy informacje dotyczące zdrowego trybu życia przekazywane przez media sa przez Pana/Panią wykorzystywane w życiu codziennym?
9) czy w Pana/Pani opinii prowadzi Pan/Pani zdrowy trym życia?
10) Na czym polega zdrowy styl życia?
systematyczna aktywnośc fizyczna
właściwe odżywianie się
dobre samopoczucie
profilaktyka zdrowotna
wszystkie z powyższych
11) Jakie podejmuje Pan/Pani formy aktywności fizycznej?
jazda na rowerze
sporty walki
spacery
siłownia
bieganie
taniec
aerobik
tenis ziemny
gimnastyka
pływanie
wspinaczka
jazda konna
inne

Jakie?:
12) Jak często podejmuje Pan/Pani którąkolwiek z form aktywności fizycznej?
3 razy w tygodniu
2 razy w tygodniu
raz w tygodniu
raz na dwa tygodnie
rzadko
w ogóle
13) Skąd wzięły się Pana/Pani zwyczaje żywieniowe?
tradycja rodzinna
znajomi/telewizja
czasopisma
reklamy
partner życiowy
14) Co zamierza Pan/Pani zrobić, żeby żyć zdrowiej?
zamierzam lepiej się odżywiać
zamierzam uprawiać więcej sportów
zamierzam poświęcić więcej czasu na relaks i odpoczynek
zamierzam regularnie się badać
15) Odżywiam się zdrowo i prowadzę życe aktywne fizycznie ponieważ:
jestem świadoma/świadomy niebezpieczeństw w wypadku złego odżywiania się oraz braku aktywności fizycznej
przykładam do tego wagę, ponieważ to jest modne i dużo się o tym mówi
zupełnie nie zwracam na to uwagi, nie jest to aż tak istotne
nie odżywiam się zdrowo i nie jestem aktywna/aktywny fizycznie ponieważ nie mam czasu i możliwości, ale wiem że to jest ważne
Dziękujemy za odpowiedzi na pytania